Consultation

Day

December 9, 2019

Tại sao phải nhịn ăn trước và sau phẫu thuật?!

Phần khó khăn trước phẫu thuật chính là việc  phải chịu khó nhịn ăn dù là một miếng và nhịn uống dù chỉ là một...
Read More