Consultation

Day

October 11, 2019

Bác sĩ Yeon Jun Kim chuyên gia thẩm mỹ của Bệnh viện JW tham dự Hội thảo chuyên đề phẫu thuật thẩm mỹ tại Mỹ.

Bác sĩ Yeon Jun Kim chuyên gia thẩm mỹ của Bệnh viện thẩm mỹ JW đã tham gia thuyết giảng tại Đại hội học thuật...
Read More