Consultation

Yeon Jun Kim

Bác sĩ chuyên khoa mắt và mũi

Tiểu sử

DrYeon Jun Kim is a board-certified plastic surgeon specializing in eyes and rhinoplasty. He is a member of the Eye plastery Steering research institute, Rhinoplasty research institute, Craniofacial surgery research institute and Minimal invasive plastic surgery research institute of the Korea Society of Plastic and Reconstructive Surgeons.

Dr. Kim has been invited to give numerous lectures regarding different elements of eye surgery and rhinoplasty. As well as he is registered on “Journal of Craniofacial Surgery”

Contact us for more information about our surgeons’ procedures and book your consultation today.

Hoạt động nghiên cứu

Hội viên
Hội nghiên cứu thẩm mỹ mắt của Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
Hội viên
Hội nghiên cứu thẩm mỹ mũi của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên
Hội nghiên cứu xương hàm mặt Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên
Hội nghiên cứu thẩm mỹ can thiệp tối đa của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

Các đề tài báo cáo

03.07.2016
Báo cáo đề tài‘Phương pháp phẫu thuật góc mắt ngoài một cách hiệu quả (Effective Lateral Canthoplasty’ tại Hội thỏa học thuật lần thứ 12 của Hội nghiên cứu thẩm mỹ mắt Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
29.10.2015
Báo cáo đề tài ‘Phương pháp phẫu thuật góc mắt ngoài đạt hiệu quả cao’ tại Hội thảo hoạc thuật chuyên khoa ngoại khoa thẩm mỹ trường đại học Korea
06.09.2015
Báo cáp đề tài ‘Phương pháp phẫu thuật góc mắt ngoai’ theo lời mời của Hội thảo phẫu thuật thẩm mỹ Busan (BAPS) lần thứ 11
26.05.2015
Báo cáo đề tài ‘Phương pháp phẫu thuật góc măt ngoài tăng cường góc mắt ngoài’ tại Hội thảo định kỳ hàng tháng của Hội nghiên cứu trực thuộc Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình Hàn Quốc
28.05.2014
Báo cáo đề tài ‘Nguyên lý của hai mí mắt’ tại buổi đào tạo chuyên môn của Bệnh viện Asan Seoul.