Consultation

Hong Dae Kang

Bác sĩ chuyên khoa mắt và trẻ hóa

Tiểu sử

DrHong Dae Kang is a board-certified plastic surgeon specializing in eyes and anti-aging as well as a Standing Surgeon at Jeonbuk Medical College. He is a member of the Institute of Korean Plastic Surgery eye department and the department of facial contouring.

Over the years, Dr. Kang has been invited to be a guest speaker and lecturer about a variety of areas related to facelift surgery for many different organizations and Symposiums

Contact us for more information about our surgeons’ procedures and book your consultation today.

Hoạt động nghiên cứu

Hội viên
Hội nghiên cứu thẩm mỹ mắt hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên
Hội nghiên cứu thẩm mỹ mũi hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên
Nghiên cứu thẩm mỹ răng hàm mặt hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc
Hội viên
Hội nghiên cứu thẩm mỹ mắt hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc
Giảng viên
nghiên cứu khoa Phẫu thuật thẩm mỹ Trường đại học Y Jeonbuk

Các đề tài đã báo cáo

07.04.2018
Diễn thuyết chuyên đề “Căng da mặt với đường mổ nhỏ nhất” (The minimal access deep plane extended vertical facelift (MADE lift)) tại ‘Aesthetic Plastic Surgery 2018’
17.09.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Căng da mặt với đường mổ nhỏ nhất” tại Hội thảo c huyên đề của Hội nghiên cứu chống lão hóa tổ chức tại Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
01-02.04.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Quá trình hình thành và phương pháp điều trị vôi hóa bị hình thành sau khi cấy mỡ mặt tự thân” tại Hội thảo quốc tế được Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc tổ chứ tại Seoul (Aesthetic Plastic Surgery 2017)