Consultation

Chul Hwan Seul

Bác sĩ chuyên khoa ngực

Tiểu sử

DrChul Hwan Seul is a board-certified plastic surgeon specializing breast surgery. He has been involved in many research activities such publishing research material and journals with AAPS (Archives of Aesthetic Plastic Surgery), the Korean Society of Plastic and Reconstructive surgery and the research institute of mammoplasty.

Since 2007, Dr. Seul has been invited to present, perform live surgeries and give lectures at many conferences and symposiums around the world. He was also invited to be a Chairman as well as lecture for the 17th Korean Association of Plastic Surgeons spring session and for plastic surgeons from Mexico.

Dr. Seul is also very involved as the lead developer for ‘BellaGel’ breast implants.

Contact us for more information about our surgeons’ procedures and book your consultation today.

Hoạt động nghiên cứu

Thẩm mỹ và chỉnh hình, phẫu thuật thẩm mỹ
Phát biểu tại các Tạp chí hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
Đai hội học thuật Hiệp hối phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
Đại hội học thuật phẫu thuật tạo hình quốc tế
Đại hội học thuật phẫu thuật thẩm mỹ Đông Dương v.v…

Các đề tài báo cáo

07.04.2018
Diễn thuyết chuyên đề “Phương pháp cải thiện tình trạng, những vấn đề khó khăn trong phẫu thuật ngực” tại “Aesthetic Plastic Surgery 2018
24.03.2018
Tham gia diễn thuyết và thảo luận theo lời mời của Hiệp hội thẩm mỹ và tái tạo ngực ngực quốc tế Thượng Hải lần thứ 17 về chuyên đề “Phương pháp nâng và chỉnh hình ngực chảy xệ không cần treo ngực”

See all presentations and lectures

03.03.2018
Tham gia diễn thuyết với chuyên đề ” Phương pháp nâng và chỉnh hình ngực chảy xệ nhệ không cần treo ngực, đồng thời điều chỉnh sự chênh lệch của ti và bầu ngực ” tại Hội thảo chuyên đề của Hội nghiên cứu thẩm mỹ ngực trực thuộc Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc 2018.
11-12.11.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Đặc tính của túi ngực Bellagel Micro và việc đưa vô sử dụng lâm sàn” tại Hội thảo túi ngực Bellagel Hàn Quốc PRS 2017.
11-12.11.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Thẩm mỹ ngực và tái tạo bầu ngực” tại Hội Y bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc làn thứ 16
20.10.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Phương pháp xử lý phù hợp cho ngực sau khi lấy túi độn ngực ra” tại Hội thảo chuyên đề thẩm mỹ của Trường đại học Korea 2017.
15.10.2017
Hoạt động tích cực với vài trò chủ tọa tại Hội thảo mùa thu của Hội Y bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc lần thứ 16
23.09.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Đặc tính túi ngực Bellagel Micro và việc đưa vô sử dụng lâm sàn” tại Bellagel Academic Symposium do công ty Bellagel tổ chức
14.09.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Kỹ thuật chỉnh sửa ngực hỏng nặng thông qua việc sử dụng thiêt bị nội soi” tại “World Symposium on Ergonomic Implants” được tổ chức tại Ytalia
02.04.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Phương pháp phẫu thuật và kết quả nâng ngực khi dùng túi ngực motiva” tại Hội thảo quốc tế (Aesthetic Plastic Surgery 2017) được tổ chức tại Seoul với sự kết hợp của Hội Y bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc và Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc.
02.04.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Đặc tính của túi ngực Bellagel và kết quả lâm sàn” tại Hội thảo quốc tế (Aesthetic Plastic Surgery 2017) được tổ chức tại Seoul với sự kết hợp của Hội Y bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc và Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc.
01.04.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Chỉnh hình ngực chảy bằng nâng ngực nội soi dùng túi ngực” tại Hội thảo quốc tế (Aesthetic Plastic Surgery 2017) được tổ chức tại Seoul với sự kết hợp của Hội Y bác sĩ thẩm mỹ Hàn Quốc và Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc.
18.02.2017
Diễn thuyết chuyên đề “Đặc tính túi ngực Bellagel và ứng dụng lâm sàn trong nâng ngực” tại Hội thảo chuyên đề do công ty túi ngực Bellagel tổ chức tại Seoul.
17-20.11.2016
Diễn thuyết chuyên đề “Đặc tính túi ngực Bellagel và ứng dụng lâm sàn trong nâng ngực tại Hội thảo chuyên đề quốc tế (PRS KOREA 2016)
12.11.2016
Diễn thuyết chuyên đề “Phẫu thuật nâng ngực” tại Hội thảo chuyên đề phẫu thuật thẩm mỹ 2016 tại Trung Quốc
22.10.2016
Diễn thuyết chuyên đề “Tiêu chuẩn quyết định vị trí mổ và khoang đặt túi ngực trong phẫu thuật nâng ngực” tại Hội thảo Y bác sĩ thẩm mỹ Trung Quốc lần thứ 13
21.10.2016
Diễn thuyết chuyên đề ” Tiêu chuẩn quyết định vị trí mổ và khoang đặt túi ngực trong thẩm mỹ ngực” tại Hội thảo chuyên đề về Bellagel Trung Quốc
30.08.2016
Diễn thuyết về AMI (Allergan Medical Institute) trong trương trình đào tạo bác sĩ của công ty túi ngực Allergan
15-17.05.2016
A senior executive of Breast Surgery Session2 at The 13th Japan-Korea Congress of Plastic and Reconstructive Surgery. Invited to give lecture about Combination Breast Augmentation : Implants and Fat injection.
20.03.2016
invited to give lecture “Endoscopic Transaxillary Approach” at Symposium in Daegu Kyeongbuk Branch of at Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery.
12-13.03.2016
Invited to give lecture “Intermammary Span and Internipple Distance” , “The Result of Breast Augmentation with ‘BellaGel’ and the Characteristics of ‘BellaGel’” at Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery
20-21.02.2016
Invited to give lecture about “Characteristics and clinical tests of BellaGel”
13-15.11.2015
A promoter of program” Breast session 1 ; Planning of Augmentation Mammoplasty” at PRS Korea and give presentation on Instructional Course ; “Decision on Incision Site &Implant Pocket in Augmentation Mammoplasty”
09.08.2015
Invited as a senior executive to give lecture about “Breast augmentation” at the Korean Association of Plastic surgeons in the catholic UNIV. Of Korea Seoul ST.Mary’s Hospital for training lesson
06.06.2015
Invited to give lecture about “Decision on incision site and implant pocke” at The 12th of Asan plastic symposium
06.12.2014
Lectured about “Mastopexy after Massive Weight Loss” at The Congress of the Korean Society for Plastic &Reconstructive Breast Surgery
07~09.11.2014
Phát biểu Managing Patient’s Expectation in Augmentation Mammoplasty (Phương pahps làm thỏa mãn sự kỳ vọng của bệnh nhân nâng ngực ) tại 2014 KSPRS International 72nd congress of the korea society of plastic and reconstructive surgeons
18~21.10.2014
Trình bày ‘Minamizing The Gap between Outcome and Expectation (Phương pháp tối thiểu sự khác biệt giữa kết quả thực tế và sự mong đợi của bệnh nhân nâng ngực) tại ASBPRS (Hiệp hội phục hồi, chỉnh hình ngực Châu Á ) Indonesia lần thứ 2
11.10.2014
Diễn thuyết ‘Phương pháp làm thỏa mãn sự kỳ vọng của khách hàng nâng ngực (Coping with patient’expectations in breasr augmentation)’ tại Đại hội học thuật kỹ niệm 30 năm thành lập Ngành phẫu thuật tạo hình khoa Y trường đại học Chungnam.
01.08.2014
Diễn thuyết chủ đề Phương pháp chỉnh hình vị trí sai lệch túi độn ngực (Management of Breast Implant & Malposition),phẫu thuật nâng ngực Comnination (Combination Breast Augmentation ‘Implants & Fat Injection) tại ASEAN-IPRAS 2014 lần thứ 17
08.06.2014
Trực tuyến phẫu thuật tại bệnh viện Severance Trường đại học Yonsei với chủ đề Combination Breast Augmentation’Implant & Fat’ tại SEVERANCE BREAST CADAVER WORKSHOP lần thứ 3
20.05.2014
Diễn thuyết chủ đề phẫu thuật phục hồi ngực (Revisional Breast Augmentation) tại Buổi thảo luận thẩm mỹ lần 91-tại Hội tường ngành phẫu thuật thẩm tạo hình Trường đại học Sooncheonhyang
16.05.2014
Phát biểu chủ đề Phẫu thuật ngực bị hỏng bằng phương pháp nội soi (Endoscopic transaxillary revisional breast augmentation) tại the 12th Korean-Japan Congress of Plastic and Reconstructive Surgery
09.06.2013
Trực tuyến phẫu thuật (Endoscopic Transaxillary Breast Augmentation using Anatomic Implant) phẫu thuật nâng ngực nội soi sử dụng túi độn giọt nước với vết cắt ở nách tại Hội thảo lần 2 của Hội nghiên cứu phẫu thuật ngực.
10.11.2012
Diễn thuyết với chủ đề Management of malposition (chăm sóc sự sai lệch vị trí) tại Secondary Revisional Breast Augmentation Đại hôi học thuật Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc lần thứ 70
06.08.2013
Diễn thuyết về Severance Breast Cadaver Symposium lần 2 Ngành Y Trường đại học Yonsei
04.05.2013
Diễn thuyết chủ đề về ‘(nâng ngực với túi độn giọt nước thực hiện bằng phương pháp nội soi với vết mổ ở nách)Transaxillary Endoscopic Breast Augmentation using Anatomic Implants’ tại Đại hội học thuật mùa Xuân Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc.
05~06.10.2012
Được mời Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Đông Dương (OSAPS), được tài trợ bởi Trung Tâm Y Tế Châu Á và thuyết giảng về < Nâng câṕ ngực chảy xệ >
10.06.2012
Lần đầu tiên tổ chức Hội thảo “Cắt bỏ ngực trên tử thi” bằng đường rạch ở nách và Nâng ngực sử dụng thiết bị nội soi.
09.06.2012
Được mời trong Hội nghị chuyên đề của Hội nghị nghiên cứu Ngực chảy xệ tại trường Cao đẳng y tế, Đại học Công giáo và thuyết giảng về < Nâng ngực bằng phương pháp cấy mỡ >
18.04.2012
Được mời tham dự Hội nghị chuyên đề về Cải thiện ngực chảy xệ, tạiHội đồng ở Daegu Gyeongbuk của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật Hàn Quốc và thuyết giảng về < Chiến lược đối với hiện tượng co nang >
13.04.2012
Tham dự hội nghị khoa học quốc tế của Hiệp hội thẩm mỹ và chỉnh hình Hàn Quốc và thuyết giảng về < Chiến lược khắc phục hiện tượng co nang >
18.03.2012
Được mời tham dự Hội nghị chuyên đề về Cải thiện ngực chảy xệ, tạiHội đồng ở Daegu Gyeongbuk của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật Hàn Quốc và thuyết giảng về < Chiến lược đối với hiện tượng co nang >
12.11.2011
Được mời tham dự và thuyết giảng taị hội nghị của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn quốc < Mô giãn nở tái tạo vú >
09.10.2011
Phát biểu 4 chủ đề tại hội nghị chuyên đề phẫu thuật thẩm mỹ ngực Asia lần 3
19.06.2011
Diễn thuyết về nội dung phương pháp phẫu thuật đặt túi ngực qua đường nách bằng nội soi < Tái phẫu thuật ngực bằng phương pháp nội soi > với tư cách là khách mời danh dự tại hội nghị chuyên đề chỉnh hình Asan lần thứ 8 được mở tại bệnh viện Asan Seoul.
24.04.2011
Được mời làm chủ trì phát biểu tại hội nghị về phẫu thuật chỉnh hình ngực và là khách mời nước ngoài danh dự tại Hội thảo chuyên đề Quốc Tế về phẫu thuật thẩm mỹ ít phạm & da liễu ở Bangkok, Thái Lan, thuyết trình về phương pháp tái phẫu thuật đặt túi ngực qua đường nách bằng nội soi < Tái phẫu thuật ngực bằng phương pháp nội soi > và chỉnh sửa ngực chảy xệ < Chỉnh hình ngực chảy xệ >
01.04.2011
Diễn thuyết tại hội nghị chuyên đề thuộc hiệp hội chỉnh hình thẩm mỹ Hàn Quốc nội dung về chỉnh sửa ngực chảy xệ < Chỉnh hình ngực chảy xệ >
07.11.2010
Tái phẫu thuật đặt túi ngực thực hiện bằng phương pháp sử dụng nội soi qua vết mổ ở hố nách tại hội nghị chuyên đề vào mùa xuân, phát biểu về phương pháp tái phẫu thuật mới sử dụng nội soi được viện trưởng Chul Hwan Seul trực tiếp sáng lập với chuyên đề < Tái phẫu thuật ngực bằng phương pháp nội soi >
05.06.2010
Phát biểu về phương pháp đặt túi ngực nội soi với vết mổ nhỏ nhất ở nách tại hội nghị thẩm mỹ Chengdu Hàn – Trung lần 1 tại tỉnh Sacheon Trung Quốc. 11.2009: Đại hôi học thuật Học hội Chỉnh hình ngoại khoa DeaHan – Bảng phóng đại Ngực (Phương pháp nâng ngực – Mổ nội soi nách)
06.03.2009
Số đặc biệt giới thiệu phẫu thuật ngực số 1 quyển 15 Tạp chí Hiệp hội chỉnh hình sắc đẹp Hàn Quốc Phát biểu ‘Phương pháp phẫu thuật nội soi nâng ngực với vết cắt nhỏ nhất ở nách sử dụng cấy ghép bằng gel lien kết’
2009. 11. 21
Presented as a panel member the Congress of the Korean Society of Plastic & Reconstructive Surgeons ‘Endoscopic Transaxillary Breast Augmentation’
09.2009
Được mời bởi hiệp hội Bác sĩ Việt Nam (Phương pháp nâng ngực – Mổ nội soi nách ) (Phác thảo quá trình chỉnh hình)
11.2008
Allergan Academy Asia Hiệp hội chỉnh hình Hàn Quốc ‘Phẫu thuật ngực tại chỗ ‘Phương pháp phẫu thuật nội soi nâng ngực với vết cắt nhỏ nhất ở nách và tường thuật trực tiếp tại hội thảo’
09.2008
Đại hội học thuật Hội nghiên cứu chỉnh hình ngực Hiệp hội chỉnh hình Hàn Quốc < Điều chỉnh cấy ghép lệch > Phát biểu ‘Điều chỉnh vị trí chuẩn xác cho phẫu huật nâng ngực’
09.2008
Đại hội học thuật Hội nghiên cứu chỉnh hình ngực Hiệp hội chỉnh hình Hàn Quốc, Phát biểu ‘Điều chỉnh vị trí chuẩn xác cho phẫu thuật to ngực’
05.2008
Hội thảo thuộc hiệp hội chỉnh hình Trung ương Châu Á < Phương pháp phẫu thuật nội soi nâng ngực với vết cắt nhỏ nhất ở nách sử dụng cấy ghép bằng gel liên kết >
03.2008
Đại hội học thuật lần thứ 26 Hiệp hội chỉnh hình sắc đẹp Hàn Quốc Phát biểu ‘ Phẫu thuật nội soi nâng ngực với vết cắt nhỏ nhất và tái phẫu thuật’
09.2007
Phương pháp phẫu thuật nội soi nâng ngực với vết cắt nhỏ nhất 3cm ở nách sử dụng cấy ghép bằng gel liên kết
05.2008
Hội thảo thuộc hiệp hội chỉnh hình Trung ương Châu Á < Phương pháp phẫu thuật nội soi nâng ngực với vết cắt nhỏ nhất ở nách sử dụng cấy ghép bằng gel liên kết >
03.2008
Đại hội học thuật lần thứ 26 Hiệp hội chỉnh hình sắc đẹp Hàn Quốc Phát biểu ‘ Phẫu thuật nội soi nâng ngực với vết cắt nhỏ nhất và tái phẫu thuật’
09.2007
Phương pháp phẫu thuật nội soi nâng ngực với vết cắt nhỏ nhất 3cm ở nách sử dụng cấy ghép bằng gel liên kết