Consultation

đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu sau để được tư vấn chi tiết về những dịch vụ thẩm mỹ mà bạn mong muốn

Để có thể tư vấn đầy đủ thông tin về những phương pháp áp dụng cho tình trạng hiện tại của bạn, bạn nên cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin về tình trạng hiện tại của mình. Và để phục vụ cho việc tư vấn bạn nên chụp ảnh thẳng mặt, chụp ngang 45 độ, chụp ngang 90 (Lưu ý: khi chụp ảnh không nằm, không cười, không trang điểm). Thông tin cũng như hình ảnh của bạn cung cấp, chúng tôi chỉ dùng với mục đích để tư vấn và không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

  • Maximum 5 photos
    Drop files here or
    Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 1 MB, Max. files: 5.
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.