Consultation

빼빼로 데이 – Ngày Be Be Ro ^^

빼빼로데이 
Hôm nay 11.11 ở Hàn Quốc gọi là ngày Be Be Ro, là ngày mà mọi người tặng những cây kẹo que này cho nhau để gửi lời yêu thương lẫn nhau đó các bạn.
Thẩm mỹ JW tại Seoul Hàn Quốc xin chúc các bạn có 1 ngày B Be Ro thật vui vẻ nhé ^^